תות נתלה

 5.00

קישוט נתלה בצורה של תות. יש תות יחיד ויש זוג